ให้บริการแบบมืออาชีพมากว่า 10 ปี ในรูปแบบบริษัท มั่นคง มั่นใจได้ ไม่ทิ้งงาน

  Hot Line : 09-456-222-88
Line ID : @makereadyweb
LINE Meeting

LINE Visit คืออะไร

ไลน์ เยี่ยมญาติ (LINE Visit)เป็นแอปพลิเคชันในการจองเยี่ยมญาติผู้ต้องขังผ่านแอปพลิเคชันไลน์ (LINE) หลังจากที่ทางเรือนจำงดเยี่ยมญาติในพื้นที่ ตามกำหนดมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด COVID-19 สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อดำเนินการจองคิวเยี่ยมด้วยตนเองตามขั้นตอนที่กรมราชทัณฑ์กำหนด ดังนี้
1. ให้ญาติผู้ต้องขังกดเพิ่มเพื่อน ของ ID Line ชื่อ visit cida หรือ เพิ่มด้วยคิวอาร์โค้ดไลน์
2. ลงทะเบียนเพื่อแสดงตัวตน โดยใช้เอกสาร 2 ฉบับ คือ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน และภาพถ่ายใบเสร็จชำระค่าบริการของหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนซิมโทรศัพท์มือถือที่ใช้เป็นหมายเลขเพื่อติดต่อทางไลน์ ส่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและเก็บไว้เป็นหลักฐาน
3. ญาติที่ประสงค์จะเยี่ยมผู้ต้องขังจะต้องแจ้งความประสงค์ขอเยี่ยมผ่านทาง ไลน์ เยี่ยมญาติ (LINE Visit) ทั้งนี้ ลิงค์เชิญการประชุมมีอายุการใช้งาน 90 วัน นับจากวันที่ออกลิงค์ เมื่อผู้ใช้เข้าร่วมการประชุมหรือส่งข้อความในแชทการประชุมเรียบร้อยแล้ว ชื่อ และรูปโปรไฟล์ของผู้ใช้จะถูกแสดงให้ผู้ร่วมประชุมคนอื่นๆ เห็นทั่วกัน โดย ไลน์ ประชุมออนไลน์ (LINE Meeting) ยังมีคุณสมบัติมากมาย ดังนี้


จากนั้นเจ้าหน้าที่จะจัดคิว และแจ้งวัน เวลา นัดหมายให้เยี่ยมผู้ต้องขังด้วยระบบวิดีโอคอล ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ (LINE) ให้เยี่ยมได้ครั้งละไม่เกิน 10 นาที เพื่อให้บริการกับญาติผู้ต้องขังรายอื่นได้อย่างทั่วถึง โดยญาติของผู้ต้องขังที่จะลงทะเบียนได้นั้น ต้องเป็นไปตามรายชื่อที่ผู้ต้องขังแจ้งไว้กับเจ้าหน้าที่ โดยมีจำนวนไม่เกิน 10 คนเท่านั้น ทั้งนี้การเยี่ยมด้วย ไลน์ เยี่ยมญาติ (LINE Visit) ให้สิทธิผู้ต้องขังเดือนละ 1 ครั้ง ยกเว้นในรายที่เป็นผู้ต้องขังห้ามเยี่ยม เพราะทำผิดวินัยบริษัท บาร์เทอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 402/28 หมู่บ้านฮาบิเทีย ปัญญาอินทรา ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
contact us : info@makereadyweb.com
Hot Line : 09-456-222-88
Line ID : @makereadyweb