ให้บริการแบบมืออาชีพมากว่า 10 ปี ในรูปแบบบริษัท มั่นคง มั่นใจได้ ไม่ทิ้งงาน

  Hot Line : 09-456-222-88
Line ID : @makereadyweb
ค่าบริการจดทะเบียน Premium ID
 ► เงื่อนไขการจดทะเบียน Premium ID
     ระยะเวลาใช้งาน Premium ID 1 ปี นับจากวันที่จดทะเบียน ไปจนถึงวันสุดท้ายของการใช้บริการในอีก 11 เดือนถัดไป
     ต่ออายุการใช้งาน การต่อสัญญา Premium ID จะต้องดำเนินการภายในเดือนสุดท้ายของการใช้บริการ
  ► ข้อกำหนดในการจดทะเบียน Premium ID
     รูปแบบของ Premium id กำหนดเป็นภาษาอังกฤษ ตัวเลข สัญลักษณ์ ( [ . ], [ _ ] , [ - ] ) ได้ไม่เกิน 18 ตัวอักษร ไม่มีเว้นวรรค
     เงื่อนไขการใช้งาน - ไม่สามารถใช้ Premium ID ซ้ำกับผู้อื่นได้ 
  - ไม่สามารถใช้ Premium ID ที่ไม่ผ่านการอนุมัติจาก LINE
  - ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ Premium ID ได้ หากต้องการเปลี่ยน Premium ID จะต้องยกเลิก Premium ID เดิม แล้วทำการซื้อ Premium ID ใหม่เท่านั้น
ราคา 550 บาท

 

 

 

เงื่อนไขบริการ :

1. ราคาค่าบริการไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

2. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าบริการ กรณีที่มีการยกเลิกบริการทั้งที่ยังไม่ครบกำหนดเวลาตามแพคเกจที่ซื้อ

 
บริษัท บาร์เทอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 402/28 หมู่บ้านฮาบิเทีย ปัญญาอินทรา ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
contact us : info@makereadyweb.com
Hot Line : 09-456-222-88
Line ID : @makereadyweb