ให้บริการแบบมืออาชีพมากว่า 10 ปี ในรูปแบบบริษัท มั่นคง มั่นใจได้ ไม่ทิ้งงาน

  Hot Line : 09-456-222-88
Line ID : @makereadyweb
LINE Store คืออะไร

LINE AI Response Message คืออะไร

     ไลน์ ข้อความตอบกลับด้วยปัญญาประดิษฐ์ (LINE AI Response Message) คือ ระบบส่งข้อความตอบกลับอัตโนมัติด้วยปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligence) โดย AI จะทำการพิจารณาเนื้อหาข้อความที่ลูกค้าส่งมาในแชท แล้วจึงเลือกคำตอบที่เหมาะสมและใกล้เคียงที่สุดให้อัตโนมัติ ต่างกับระบบ Auto Response Message ที่ลูกค้าจะต้องพิมพ์ข้อความมาให้ตรงกับ Keyword ที่เราตั้งไว้แบบ 100 % เท่านั้น ระบบจึงจะตอบกลับไปหาลูกค้า อีกทั้ง ไลน์ ข้อความตอบกลับด้วยปัญญาประดิษฐ์ (LINE AI Response Message) ยังมีความเข้าใจภาษาไทยมากกว่า แม้ว่าลูกค้าจะพิมพ์ผิด หรือมีคำลงท้ายอื่นๆ แต่ระบบจะเลือกคำตอบให้ตรงตามเจตนาและประเภทของคำถามนั้นๆ ได้แบบใกล้เคียงที่สุด นอกจากนั้น ไลน์ ข้อความตอบกลับด้วยปัญญาประดิษฐ์ (LINE AI Response Message) ยังสามารถทำงานร่วมกับ Admin ได้ สามารถเปลี่ยนจากโหมดตอบกลับอัตโนมัติมาเป็น Admin ได้สะดวกมากขึ้นเพียงกดปุ่มเปลี่ยนโหมดในห้องแชทได้ทันทีอีกด้วย


      หัวข้อที่ ไลน์ ข้อความตอบกลับด้วยปัญญาประดิษฐ์ (LINE AI Response Message) สามารถตอบได้ แบ่งเป็น 4 หัวข้อหลัก ดังนี้
           1. คำถามทั่วไป แยกเป็น 6 หัวข้อย่อย ดังนี้
               - ทักทาย
               - ขอบคุณ
               - วิธีใช้
               - ร้องเรียน
               - คำถามที่ยาวเกินไป
               - ไม่สามารถตอบได้

           2. ข้อมูลพื้นฐาน แยกเป็น 12 หัวข้อย่อย ดังนี้
               - เวลาทำการ
               - การชำระเงิน
               - งบประมาณ
               - ที่อยู่
               - สถานีที่ใกล้ที่สุด
               - เว็บไซต์
               - หมายเลขโทรศัพท์
               - Wi-Fi
               - ปลั๊กไฟ
               - ที่นั่ง
               - ห้ามสูบบุหรี่/สูบบุหรี่ได้
               - ที่จอดรถ

           3. ข้อมูลอื่นๆ : เมื่อมีคำแนะนำอื่นๆ เกี่ยวกับธุรกิจ ซึ่งในปัจจุบัน ไลน์ ข้อความตอบกลับด้วยปัญญาประดิษฐ์ (LINE AI Response Message) สามาถตอบได้เรื่องเดียว คือ การแนะนำสินค้าหรือบริการยอดนิยม

           4. การจอง : ไลน์ ข้อความตอบกลับด้วยปัญญาประดิษฐ์ (LINE AI Response Message) จะแจ้งวิธีการจองคิวให้กับลูกค้าที่แชทถามเข้ามา

      ทั้งนี้ คุณสามารถกำหนดวิธีการตอบแชทของ ไลน์ ข้อความตอบกลับด้วยปัญญาประดิษฐ์ (LINE AI Response Message) ได้มากถึง 6 รูปแบบ ดังนี้
           1. ข้อความ (Text)
           2. สติกเกอร์ (Sticker)
           3. รูปภาพ (Image)
           4. คูปอง (Coupon)
           5. ริชแมสเสจ (Rich Message)
           6. การ์ดแมสเสจ (Card Message)บริษัท บาร์เทอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 402/28 หมู่บ้านฮาบิเทีย ปัญญาอินทรา ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
contact us : info@makereadyweb.com
Hot Line : 09-456-222-88
Line ID : @makereadyweb